مدیر گروه رشته طراحی صنعتی/ پژوهش و هنر

تعداد بازدید:۵۸۷۳
 نام و نام خانوادگی: جناب اقای دکتر روزبه نقشینه
 رشته تحصیلی:
 مرتبه علمی:
 صفحه شخصی:
 آدرس ایمیل