کارگاه ها و سمینارها

تعداد بازدید:۱۵۰۵

                                                کارگاههای آموزشی برگزار شده

 

برگزاری کارگاه آموزشی  "سرویس دیزاین"  توسط انجمن علمی طراحی صنعتی

برگزاری کارگاه آموزشی  "معماری خود نمایانه ، مراکز خرید و فرهنگ مصرف "  توسط انجمن علمی معماری