مدیر گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۱۱۴۱

نام و نام خانوادگی:عالیه نوری
 رشته تحصیلی:  عرفان اسلامی
 مرتبه علمی: استاد یار
 آدرس ایمیل:nouri.a@wtiau.ac.ir