کارگاهها و آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۷۱۰

مجموعه کارگاهها وآزمایشگاه های دانشکده هنر و معماری

 

کارگاه چوب

کارگاه پلاستیک

کارگاه حجم و مدل

کارگاه نقشه برداری

 

 

آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه مقاومت مصالح