مدیرگروه طراحی صنعتی

تعداد بازدید:۱۴۵۶

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم  لیلا باقری نظام آباد

 رشته تحصیلی:  دانشجوی دکتری  مدیریت  برنامه ریزی امور فرهنگی
 مرتبه علمی: مربی
 آدرس ایمیل: l.bagheri@wtiau.ac.ir